top of page
Zoeken

Filmdag 9 november 2023 – Een nabeschouwing

Onder ruime belangstelling (2 vertoningen: voor- en namiddag) ging op donderdag 9 november onze filmdag voor de 3de graad secundair onderwijs door (een organisatie van het 8 Mei Comité regio Mechelen in samenwerking met de Nationale Confederatie van Politiek Gevangenen en Rechthebbenden gewest Mechelen-Lier en de vrienden van De Zwarte Hand, een verzetsbeweging uit Klein-Brant en de Rupelstreek).


Na projectie van een kortfilm over het Nationaal Memoriaal Fort van Breendonk verwelkomde

Schepen van cultuur en toerisme, Björn Siffer, de leerlingen en leerkrachten, evenals verschillende leden van het onze verenigingen en het Koninklijk Verbond van oud-strijders en gelijkgestelden. Schepen Siffer had een boodschap van verdraagzaamheid, tolerantie en het gebruik van dialoog bij conficten. Alleen zo kunnen we bouwen aan een vreedzame samenleving. Schepen Rina Rabau Nkandu was verontschuldigd, evenals Ward Adriaens, historicus en ere-conservator Kazerne Dossin.


Na een korte inleiding door secretaris en moderator, Jef Van Iseghem, werd de film Swing Kids getoond.

Daarna was er ruimschoots tijd voor een vragenronde, waarbij de leerlingen de gelegenheid hadden om in dialoog te gaan met onze gastsprekers. Dit jaar hadden we de eer om Regina Sluszny (die we sinds vorig jaar mogen aanspreken als Barones voor haar jarenlange inzet voor de herinnering) en Dr. Dimitri Roden, gewezen conservator Fort van Breendonk, historicus en verbonden als onderzoeker aan de Koninklijke Militaire School, te verwelkomen.

Een woord van dank ook aan de directies, leerkrachten en de meer dan 300 leerlingen die aan deze activiteit) hebben deelgenomen (in alfabetische volgorde: Busleyden Atheneum - Campus Caputsteen, Busleyden Atheneum - Campus Stassart, Provinciale Tuinbouwschool Mechelen, Technische Scholen Mechelen en Ursulinen Mechelen.

Wij wensen eveneens de stad Mechelen en alle personeelsleden van het Cultuurcentrum Mechelen te bedanken zonder wie deze filmdag, die volledig inhet teken staat van herinneringseducatie, niet had kunnen plaats vinden. Tot slot, eveneens een woord van dank aan onze bestuursleden om alles mee in goede banen te leiden.


Foto’s: Josette Nackaerts, voorzitter NCPGR gewest Mechelen-Lier
0 opmerkingen

Kommentare


bottom of page