top of page
Zoeken

Regina Barones Sluszny

Vanaf vandaag mogen we onze goede vriendin, Regina Sluszny, aanspreken met barones.

Regina getuigt al jaren op onze filmdagen voor de 3de graad secundair onderwijs en was aanwezig op verschillende plechtigheden die we organiseerden.


Zij getuigde ook voor ons project ‘Gestolen Jeugd’ (een boekje met DVD over de laatste getuigen), samen met Paul Baeten, Désiré Beeck, Regine Beer, Philip Claes, John De Meue, Sara Inowlocki, Frans Storms en Alex Vandevelde. Van al deze mensen zijn alleen Regina en Sara nog in leven (interviews Yves Desmet, regie Frank Van Passel, teksten Willy Van Damme, Jef Van Iseghem en Mario Van Essche – getuigenissen van wreedheid en verzet). Dit boekje werd gratis verdeeld in alle Mechelse scholen.


Bij deze wensen we haar van harte te feliciteren.


Op de foto’s: Regina als kleuter en tijdens het getuigenis voor ‘Gestolen Jeugd’.

Graag citeren we ook uit de tekst van het “Forum van Joods organisatie”, waar ze voorzitter van is: “Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) feliciteert haar voorzitter mevr. Regina Sluszny met haar benoeming als barones door Zijne Majesteit Koning Filip die haar in de adel heeft verheven. Het is de logische en welverdiende erkenning voor het jarenlang toegewijd werk van barones Regina Sluszny ter herinnering aan de Shoah en de joodse waarden in België en daarbuiten, en de bijzondere aandacht die zij hiervoor bij jeugd in de scholen en andere instanties kon teweegbrengen. Haar werk zowel binnen de vzw Het Ondergedoken Kind als in het Forum der Joodse Organisaties heeft zeer grote maatschappelijke relevantie en is actueler dan ooit. Met onvermoeibare inzet, heeft mevrouw Sluszny vanuit haar eigen ervaringen tijdens de tweede oorlog als joods ondergedoken kind in België, heel haar leven lang op onbaatzuchtige wijze geijverd voor het overbrengen van een positieve joodse boodschap van hoop en de maatschappij te attenderen aan de herinneringsplicht en de gevaren van het antisemitisme. Het voltallig bestuur van het Forum der Joodse Organisaties is bijzonder trots op de vele verwezenlijkingen van barones Sluszny en kijkt er naar uit om nog vele jaren met haar te kunnen samenwerken.”

0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page