top of page
Zoeken

Verboden betoging van Extreem Rechts te Mechelen


Naar aanleiding van de verboden betoging van het zgn. 'Vlaams Front' stuurden we onderstaande mail naar het stadsbestuur Mechelen.


Bij deze wensen het 8 Mei Comité regio Mechelen en de Nationale Confederatie van Politiek Gevangenen en Rechthebbenden afd. Mechelen hun steun te betuigen bij de beslissing van het stadsbestuur om de betoging van zondag 13 september 2020, georganiseerd door het zgn. 'Vlaams Front', niet toe te laten.


In Mechelen is geen plaats voor racisme en het verspreiden van haat.

Onze organisaties zullen zich onthouden van enige actie.


Hoogachtend,

namens het 8 Mei Comité regio Mechelen en de NCPGR afd. Mechelen,

Jef Van Iseghem, secretaris.


Reactie van het stadstadbestuur naar aanleiding van onze mail met steunbetuiging aan de stad Mechelen (niet toegelaten betoging van zondag 13/9/2019 van het zgn. Vlaams Front tegen de Vivaldi-regering)


Geachte heer Van Iseghem,

In goede orde ontving ik van de algemeen directeur van Stad Mechelen onderstaande bericht.

Ik houd eraan u mijn appreciatie en erkentelijkheid over te maken voor deze beslissing en stellingname van het 8 Mei Comité en de afdeling Mechelen van de Nationale Confederatie van Politiek Gevangenen en Rechthebbenden, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten.

Het verheugt mij dat wij elkaar vinden in onze beslissing om in onze stad geen forum te geven aan haatpredikers.


Met vriendelijke groeten


Alexander Vandersmissen, burgemeester

0 opmerkingen

Comments


bottom of page