top of page
Zoeken

V-dag herdenking in Mechelen op 6 mei 2022

Onder een stralende lentezon herdachten we op vrijdag 6 mei in Mechelen 77 jaar bevrijding en de overwinning op het fascisme.

Vermits 8 mei geen feestdag is kiezen we in Mechelen voor een pragmatische aanpak en slagen we er in op een weekdag, zo dicht mogelijk gelegen bij 8 mei, de leerlingen uit het Mechels onderwijs actief te betrekken bij de herdenkingsplechtigheden. Met succes. Dat is nog iets anders dan louter schoolse kennis. Deze plechtigheid staat in schril contrast met de herdenking van Wapenstilstand op 11 november waarop nauwelijks jonge mensen aanwezig zijn omdat de scholen er niet voor oproepen en velen deze feestdag beschouwen als een dag zoals alle andere.

Reeds sinds 2006 heeft 8 mei het 8 Mei Comité en NCPGR gewest Mechelen-Lier (die al zeer nauw samenwerkten sinds 2005) het advies gegeven aan het stadsbestuur om de herdenkingsplechtigheden in die zin te organiseren.. Ons advies werd gevolgd.

Ook dit jaar stonden de leerlingen van verschillende scholen paraat om deel te nemen.

De herdenking bestaat uit 3 delen:

1/ Bloemenhulde aan het monument Politiek Gevangenen aan de Van Benedenlaan 2/ Optocht onder begeleiding van de Koninklijke harmonie van de Mechelse Politie en vaandels van oud-strijdersverenigingen naar de monument Gesneuvelden op de Wollemarkt, gevolgd door bloemenhulde 3/ spelen van de nationale hymnes en het hijsen van de vaandels van de geallieerden. Dit jaar had het stadsbestuur ervoor gekozen de vlag van de Russische federatie niet te hijsen, gezien de oorlog met Oekraïne.

Daarna werden de leerlingen nog vergast op een receptie in de plechtstatige Keldermanszaal van het stadhuis.

We houden eraan ook langs deze weg het OOM (Onderwijs Overleg Mechelen) en het stadsbestuur te bedanken voor de puike organisatie.

Jef Van Iseghem, secretaris.
0 opmerkingen

Comments


bottom of page