top of page
Zoeken

Monument Politiek Gevangenen WO II aan de Van Benedenlaan gerestaureerd.

Onder ruime persbelangstelling en in aanwezigheid van schepenen Anciaux en Siffer

werd, met respect van de nog steeds heersende Coronamaatregelen, op donderdag 6

mei 2021 het gerestaureerde monument ‘Politiek Gevangenen van WOII’ opnieuw

ingehuldigd.Het monument werd in mei 1971 opgericht ter ere van de Politiek Gevangenen WO II en

al diegenen die zich hebben ingezet voor het verdedigen van onze democratische rechten

en vrijheden, wat velen met hun leven hebben bekocht.Het kunstwerk was dringend aan herstelling toe. Het 8 Mei Comité (8MC) en de Nationale

Confederatie van Politiek Gevangenen en Rechthebbenden (NCPGR) gewest Mechelen-

Lier hadden dit dossier aangekaart bij het Mechelse stadsbestuur.


Alles werd in het werk gesteld om het monument volledig in zijn oude glorie te herstellen. Hiervoor willen we het Mechelse stadsbestuur van harte bedanken.


Meer informatie over dit monument kan u vinden in het ledenblad ‘Kracht / L’Effort’ van NCPGR – juli 2021 dat in het hele land en in NL / FR verschijnt.


Op één van de foto’s: de voorzitter en secretaris van 8MC-NCPGR, samen met architect,

dhr. W. Vervoort

0 opmerkingen

Comments


bottom of page