top of page
Zoeken

Wijzigingen in de raad van bestuur en de algemene vergadering
Verschillende leden hebben hun ontslag aangeboden in de raad van bestuur tgv drukke beroepsbezigheden of niet meer in staat zijn de vergaderingen bij te wonen. We nemen afscheid van Mario Van Essche als voorzitter, die na het ontslag van Bertje Palma-Ureel, het voorzitterschap sinds 2009 op zich heeft genomen.


Mario blijft wel lid van de raad van bestuur. Kris Michiels nam in mei ontslag. Filip Doms en Geert Bourguignon, jarenlang bestuurder en bezieler van het project 'Lancaster', hebben ermee opgehouden.


Ook Bram Demout, die actief was rond dat project en auteur van het boek 'Despite the Elements' met ondertitel '24-25 april 1944' nam eveneens ontslag. Hij was wel bereid om de taak van Webmaster op zich te blijven nemen. Wij wensen hen bij deze uitdrukkelijk te bedanken voor hun inzet.


De fakkel van het voorzitterschap wordt overgenomen door Josette Nackaerts. Josette is voorzitter van de NCPGR gewest Mechelen-Lier en de dochter van Mon (Edmond) Nackaerts, politiek gevangene.


Jef Van Iseghem en François Boonen (respectievelijk secretaris en penningmeester) blijven op post. .


We begroeten Jeroen Van der Auwera als nieuw lid van de raad van bestuur. Jeroen is historicus en directeur van Busleyden Atheneum, campus Pitzumburg. Dat is eveneens de plaats waar reeds verschillende plechtigheden werden georganiseerd en herinneringssteentjes op het speelplein werden aangebracht.


Maken eveneens deel uit van de raad van bestuur (in alfabetische volgorde): Ward Adriaens, Jan Bocken, Rik De Bondt, Herbert Crol, Frida Nauwelaers, Eveline Tréfois, Mario Van Essche en Hilde Vivijs.


Glenn Van Iseghem zetelt in de algemene vergadering en Bert Helsen werd verkozen als lid van de algemene vergadering.


Daarnaast kunnen we nog rekenen op de steun van Bram Dermout (webmaster, zie ook hierboven), Bob Lams (fotograaf), Willy Van Damme en Yannic Van Landeghem (redactie) .

0 opmerkingen

Comments


bottom of page