top of page
Zoeken

Waarom van 8 mei NIET opnieuw een feestdag makenLangs verschillende kanalen, ook via vaderlandslievende verenigingen, bereiken ons berichten met het voorstel om van 8 mei opnieuw, zoals dat vroeger het geval was, een feestdag te maken. Zo ook het pleidooi van dhr. Koen Palinck WHI in NCPGR-Kracht nr 2/2020, een artikel in De Belgische Verminkte nr. 5/2020 enz.


Vanuit pragmatisch oogpunt bekeken lijkt het ons aangewezen om dit niet te doen gezien de ervaringen (nu al meer dan een decennium) die we hiermee hebben door de samenwerking met de stad Mechelen en het onderwijs nav de plechtigheden die in Mechelen georganiseerd worden. Dat is nog iets anders dan louter schoolse kennis.


Bij deze dus een pragmatische bedenking in het kader van herinneringseducatie. In 1974 werd 8 mei door de toenmalige Belgische regering als feestdag afgeschaft, dit tot ongenoegen van velen.


In Mechelen werd 8 mei slechts summier herdacht met een kleine plechtigheid, georganiseerd door het stadsbestuur rond 18.30 uur aan het monument 'Politiek Gevangenen' (dat vanaf half augustus zal worden gerestaureerd). Er was weinig publieke belangstelling voor.


Het bekende gezegde indachtig "Elk nadeel heb ze voordeel" hebben het 8 Mei Comité regio Mechelen en de NCPGR Mechelen-Lier in 2006 aan het Mechels stadsbestuur het advies gegeven om de herdenking van 8 mei over een andere boeg te gooien. . Beide organisaties houden herinneringseducatie hoog in het vaandel.


Het idee groeide om de plechtigheden tijdens de schooluren te laten doorgaan en daarbij delegaties van scholen te betrekken. Ons advies werd door het stadsbestuur positief onthaald en het Onderwijs Overleg Mechelen (O.O.M.) trok mee aan de kar om de directies van verschillende scholen te verzoeken aan de plechtigheden deel te nemen. Met succes! .


De plechtigheden rond 8 mei bestaan uit een drieluik:

  1. herdenking aan het monument Politiek Gevangen aan de Van Benedenlaan

  2. in optocht met de delegaties van de scholen via de Hoogstraat naar het monument Gesneuvelden aan de Wollemarkt, begeleid door de Koninklijke Harmonie van de Mechelse Politie

  3. hijsen van de vaandels en spelen van de hymnes van de geallieerden op de Grote Markt.

Het kan ook als voorbeeld dienen in andere steden en gemeenten. Vanuit dit oogpunt gekeken pleiten we er daardoor voor om, door van 8 mei geen feestdag te maken, op deze manier de schoolgaande jeugd op een actieve wijze te kunnen blijven betrekken bij de plechtigheden en ervoor te zorgen dat deze activiteit complementair is aan de schoolse kennis. De jeugd is immers onze toekomst!


Namens NCPGR gewest Mechelen-Lier en het 8 Mei Comité regio Mechelen, Jef Van Iseghem, secretaris.

0 opmerkingen

Opmerkingen


bottom of page