top of page
Zoeken

Muziek verzacht niet altijd de zeden – Iepers stadsbestuur verbiedt uiteindelijk zwart evenement

8 Mei Comité regio Mechelen en NCPGR gewest Mechelen-Lier verdedigen volgens hun statuten onze democratische rechten en vrijheden, maar wensen er ook op te wijzen dat vrijheid niet absoluut is.

Zo bestaat er een wet op negationisme, racisme en xenofobie. Racistische uitlatingen of publicaties zijn strafbaar ook wanneer ze via het internet verspreid worden. Hetzelfde geldt voor het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de Holocaust. De berichten over het al dan niet verbieden van de “Frontnacht” op de Ijzerwake volgden we dan ook met de nodige aandacht op (de IJzerwake ontstond als radicale afscheuring van de IJzerbedevaart). Wij niet alleen blijkbaar, vermits Europese inlichtingendiensten hun bezorgdheid uitspraken over de muziekgroepen die op de affiche staan. Sommige bands hebben blijkbaar banden met neonazistische of neofascistische bewegingen. In de loop van de dag verschenen analyses van diverse dagbladen, weekbladen en andere media over de inhoud die deze muziekgroepen verspreiden, waar ze in het verleden hebben opgetreden, achtergronden van bandleden etc. Het mag toch verbazingwekkend genoemd worden dat bij een aanvankelijke toestemming tot het inrichten van dit festival het schepencollege over deze informatie niet beschikte of de diensten die geraadpleegd werden deze inschatting niet konden maken. Het stadsbestuur is ondertussen op zijn eerdere beslissing teruggekomen.

Als de reacties op de berichtgeving van het verbod de tendens in de maatschappij weergeven kunnen we alleen maar vaststellen dat bewegingen als het 8 mei comité en NCPGR nog steeds zeer relevant zijn.

Foto - – Bron: VRT


0 opmerkingen

Comments


bottom of page