top of page
Zoeken

Filmdag in het kader van Herinneringseductie voor de derde graad secundair onderwijs.

De jaarlijkse filmdag op 10 november 2022 van het 8 Mei Comité regio Mechelen en de Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden Mechelen-Lier bereikte weer twee volle zalen van de stadsschouwburg in Mechelen met de leerlingen van de laatste graad van het secundair onderwijs.


Het is een project in het kader van Herinneringseducatie waarbij we een film tonen over de thematiek van de Tweede Wereldoorlog, gevolgd door een debat met betrokkenen, zoals Regina barones Sluszny (Ondergedoken Kinderen), Ward Adriaens (ere-conservator Dossin Kazerne) en Dimitri Roden (Ex-conservator Nat. Memoriaal Fort van Breendonk).

De film was dit jaar ‘Un Amour à Taire’, een film over de vervolging van homoseksuelen door de nazi’s, het verzet en de jodenvervolging in Frankrijk. https://nl.wikipedia.org/wiki/Un_amour_à_taire


Deze generatie maakte zelf geen oorlog mee, dus zoeken we als organisator steeds om die beleving zo dicht en reëel mogelijk te brengen. We doen dit al ongeveer 20 jaar. We merken en hopen dat deze confrontatie vooral een kritische reflectie teweeg brengt, zonder voor te kauwen wat men moet denken.


In het debat na de film, met als moderator bestuurslid en gewezen voorzitter 8 Mei Comité Mario Van Essche, kwamen er veel vragen van de leerlingen aan onze specialisten en ervaringsdeskundige. De leerlingen waren zeer geëmotioneerd en met de huidige oorlog in Oekraïene kwamen er vele gerichte vragen. Ook van de leerkrachten kwamen heel positieve reacties. Reden genoeg om ons project ‘filmdagen’ te blijven voortzetten.


Onze speciale dank aan de stad Mechelen die elk jaar de stadsschauwburg ter beschikking stelt en aan schepen van cultuur en toerisme Björn Siffer en schepen Rina Rabau Nkandu van onderwijs e.a. voor hun aanwezigheid en samenwerking.


Het bestuur dankt ook in het bijzonder de delegatie van KVOM (koninklijk verbond van oud-strijders en gelijkgestelden gewest Mechelen) voor hun aanwezigheid en alle medewerkers van het 8 Mei Comité en NCPGR Mechelen-Lier die mee geholpen hebben om van de filmdag een succes te maken.Josette Nackaerts

Voorzitter NCPGR Mechelen-Lier & 8 Mei Comité Mechelen


Reactie van leerlingen en een leerkracht op de filmdag

‘Met verstomming geslagen, in emotie verslagen, een fantastisch staaltje cinematografie, gehuld in een duister jasje door de holocaust en homofobie.’

Dit is een reactie van een van de leerlingen van BA Pitzemburg na het bijwonen van de filmdagen, georganiseerd door het 8-mei Comité en NCPGR Mechelen. Ze bekeken Un amour à taire, een prachtig uitgewerkte film die een liefdesverhaal brengt. Het verhaal van een verboden liefde en een driehoeksrelatie tussen 2 mannen en een ondergedoken Jodin tegen de achtergrond van Parijs tijdens Wereldoorlog 2.

Door het zien van de film kregen de leerlingen meer het gevoel hoe vreselijk het er in die tijd aan toe ging, niet alleen voor Joden, maar ook voor homoseksuelen. Het raakte hen en zette hen aan tot nadenken, over de gruwel van de oorlog, over collaboratie en verzet, maar ook over de schoonheid van de liefde en de kracht van de geest. Het 8-mei Comité maakte met deze film een uitstekende keuze om zo een aspect van de Tweede Wereldoorlog 2 te tonen, buiten de grenzen van het klaslokaal.

Het tweede deel van het programma werd ingeleid met een bevlogen speech van Björn Siffer, schepen van Cultuur, Toerisme en Sociale Cohesie van de stad Mechelen, waarin hij de leerlingen complimenteerde met hun respectvolle, geïnteresseerde houding en hen onder andere waarschuwde voor de gevaren van polarisering en sociale uitsluiting. Nadien konden de studenten vragen stellen aan 3 experts: Regina barones Sluzny, een ondergedoken oorlogskind en auteur van het boek Vergeten Oorlogskinderen, Ward Adriaens, ere-directeur/conservator van Kazerne Dossin en Dimitri Roden, curator van het Breendonk Memorial. Het gesprek werd geanimeerd gemodereerd door Mario van Essche.

Dankzij de getuigenis van barones Sluzny werd het dagelijks leven in een oorlogsregime belicht. De menselijkheid in oorlogstijd raakte de leerlingen. De heren Adriaens en Roden schetsten een genuanceerd beeld van collaboratie en verzet, Kazerne Dossin en het Fort van Breendonk (waarover ook een reportage getoond werd). Een boeiende bespreking met een mooi evenwicht tussen algemene informatie en specifieke feiten. Onze leerlingen zeggen aangezet te zijn tot reflectie en leerden bij over de verschillende facetten van Wereldoorlog 2. Als leerkracht geschiedenis kan ik het 8-mei Comité en NCPGR Mechelen hiervoor alleen maar zeer erkentelijk zijn en hen een ongelofelijke dankjewel sturen! Jullie maken een verschil!

Mira Saliën

Leerkracht geschiedenis GO! Atheneum Mechelen - campus Pitzemburg

0 opmerkingen

Comments


bottom of page