top of page
Zoeken

Bevlagging St-RomboutstorenDe bevlagging van de Sint-Romboutstoren - Een eervol compromis

In onze nieuwsbrief nr. 77 - derde kwartaal 2018 publiceerden we alle standpunten van de democratische Mechelse politieke partijen met betrekking tot de bevlagging van de Sint-Romboutstoren(naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018).

Zo ook het standpunt van de stadslijst die nu via een absolute meerderheid het college van Burgemeester en Schepenen uitmaakt.

Dhr. Bart Somers, lijsttrekker van de stadslijst en burgemeester, meldt ons in een mail van 1 september 2018:"... Ook uw vraag met betrekking tot het plaatsen van drie vlaggen op de Sint-Romboutstoren willen we in een constructieve geest onderzoeken. We zijn dit idee zeker genegen, omdat dit debat al te lang voor controverse en verdeeldheid zorgt. Vandaag hebben sommige mensen - ten onrechte - het gevoel dat het stadsbestuur kost wat kost wil verhinderen dat onze nationale driekleur op de Romboutstoren hangt. Dit gevoelen wordt nog versterkt door eerder agressieve en vijandige verklaringen van sommige politici met een separatistische agenda. Als stadslijst willen we niet meedoen aan een politiek van verdelen. Onze benadering vertrekt van respect voor alle opinies en overtuigingen, van een beleid dat inzet op samenwerken en verbinden. Daarom denken we dat het polariserende discours van sommigen met betrekking tot de Belgische driekleur een duidelijk antwoord verdient. We zijn bereid een oplossing uit te werken waar de drie vlaggen - de Belgische, Vlaamse en Mechelse - alle drie kunnen wapperen op onze Romboutstoren."

Op 28 februari 2019 ontvingen we een brief van het college van Burgemeester en Schepenen met volgende inhoud: "Naar aanleiding van uw vraag van 22 januari 2019 om de Sint-Romboutstoren permanent te bevlaggen met de Belgische vlag heeft het schepencollege van 11 februari 2019 beslist niet in te gaan op uw vraag. Vanaf heden wordt de Sint-Romboutstoren permanent en enkel bevlagd met de Mechelse vlag. De vrijstaande mast wordt gebruikt voor een gelegenheidsvlag. Momenteel is op de vrijstaande mast de Stippenvlag tegen pesten gehesen. Zo zal op 9 mei de Europese vlag, 11 juli de vlag van de Vlaamse Gemeenschap en op 21 juli de Belgische vlag op de vrijstaande mast worden gehesen. De officiële bevlagging van de Sint-Romboutstoren blijft, zoals beslist in vergadering van 23 juni 2047, onderaan de toren".

We stellen dus vast dat de verkiezingsbelofte niet werd nagekomen.

De raad van bestuur van het 8 Mei Comité regio Mechelen van 28 februari en het dagelijks bestuur van NCPGR gewest Mechelen-Lier (Nationale Confederatie van Politiek Gevangenen en Rechthebbenden) kunnen zich evenwel vinden in een eervol compromis dat nu naar voor wordt geschoven.

Het beantwoordt ook ten dele aan ons standpunt dat werd ingenomen toen het vorige college besliste aan de voet van de Sint-Romboutstoren 5 vlaggenmasten te plaatsen omdat een 3de mast, om technische redenen, niet zou kunnen geplaatst worden op de toren (nieuwe richtlijnen mbt de bevlagging van openbare gebouwen, vervat in de omzendbrief VR 2015/37 van de Vlaamse regering). Ons standpunt was dat, indien dat technisch niet mogelijk zou zijn, er dan geen enkele vlag op de Sint-Romboutstoren zou moeten staan (de vaandels onderaan de toren stonden immers voor een vervanging van de vaandels op de toren).

We hopen dat hiermee een einde komt aan de strijd rond de bevlagging van de Sint-Romboutstoren die we sinds het jaar 2000 met de opeenvolgende stadsbesturen met verschillende bestuurssamenstellingen hebben gevoerd.


Jef Van Iseghem, secretaris

0 opmerkingen

Σχόλια


bottom of page