top of page
Zoeken

8 mei 2017 - VE dagOp maandag 8 mei herdachten we VE-dag (8 mei 1945: einde van de 2de Wereldoorlog in Europa, de overwinning op het fascisme en de bevrijding van deze nazi- en uitroeïngskampen). De stad Mechelen organiseerde de plechtigheden. Die bestonden uit een drieluik: Bloemenhuldes op de Van Benedenlaan aan het Monument van de Politieke Gevangenen en aan het Monument van de Gesneuvelden op het Sint-Romboutskerkhof, gevolgd door het hijsen van de vaandels met uitvoering van de nationale hymnen op de Grote Markt.

Naast de vertegenwoordigers van het stadsbestuur, de vaandeldragers, verantwoordelijken van de verschillende vaderlandslievende verenigingen en de Koninklijke Harmonie van de Mechelse Politie, waren ook meer dan 150 leerlingen uit de Mechelse scholen aanwezig. De plechtigheid startte met een bloemenhulde aan het Monument van de Politieke Gevangenen op de Van Benedenlaan. Per school legden afgevaardigde leerlingen witte rozen neer aan het monument als teken van respect voor de getroffenen van de wereldoorlog.

Na dit ingetogen moment, stapten de aanwezigen onder muzikale begeleiding van de politieharmonie in optocht doorheen de Hoogstraat naar het Monument der Gesneuvelden aan het Sint-Romboutskerkhof. Ook aan dit monument werd een bloemenhulde gehouden en betuigden de aanwezige leerlingen, naast alle andere aanwezigen, eerbetoon aan de gesneuvelden. Tot slot van de hele plechtigheid, werd op de Grote Markt eer betoond aan de bevrijdende mogendheden door het spelen van de nationale hymnen en het hijsen van de vlaggen.


De aanwezigheid van de vele leerlingen, geeft de herdenking van de Bevrijdingsdag een extra dimensie. Het is tevens een onderdeel van de lessen die in de scholen worden gegeven in het kader van herinneringseducatie.


Hiermee tonen de scholen en leerlingen ook respect aan de vaderlandslievende verenigingen en haar leden, die op deze herdenkingsplechtigheid op hun manier hulde brengen aan de gesneuvelden en getroffenen van het oorlogsgeweld.

Dank aan de directies en leerkrachten van de aanwezige scholen, die de leerlingen de kans gaven om deel te nemen aan deze herdenkingsplechtigheid: basisschool Go Shil!, Vrije Katholieke Basisschool Sint-Pieter, Busleyden Atheneum campus Pitzemburg, campus Caputsteen en campus Botaniek.

Dank ook aan de oud-scouts van de Sint Romboutsparochie voor het dragen van de vaandels, de Koninklijke Harmonie van de Mechelse Politie en het stadsbestuur Mechelen voor de organisatie.

Met dank voor de foto's aan Bob Lams.

0 opmerkingen

Comments


bottom of page