top of page
Zoeken

50 jaar Vlaams Parlement - Een uitgave van Newsweek

Er is al heel wat inkt gevloeid over de opname van August Borms en Staf De Clercq als notoire collaborateurs in de galerij van diegenen die zich hebben ingezet voor de emancipatie van de Vlaamse taal en cultuur.


Via onze vrienden van de Nationale Confederatie van Politiek Gevangen en Rechthebbenden (afgekort: NCPGR) werd er op verschillende vlakken tussengekomen. Ondertussen heeft het Vlaams Parlement zijn excuses aangeboden (cfr. artikel in. De Standaard van 25/01/2021), maar inderdaad: het kwaad is geschied.


Opvallend (we citeren hiervoor het artikel uit De Standaard): "In een vorige communicatie, vorige week, toonden Homans en het Vlaams Parlement zich nog ongevoelig voor die kritiek, 'vooral omdat de verwarring hoofdzakelijk te wijten is aan een tendentieus en historisch onjuist artikel in een Vlaamse krant'.

Van die aantijging is in de nieuwe communicatie - die op de site de vorige vervangt - niets meer terug te vinden. Vorige week verdedigde het Vlaams Parlement nog de vermelding van Borms en De Clercq 'omdat emancipatie wordt bepaald door positieve, maar helaas ook door negatieve ervaringen. Het zou van geschiedvervalsing getuigen om deze minder fraaie kanten en figuren dood te zwijgen en niks te schrijven over hun verwerpelijke daden.' Vandaag wordt het plots dat Borms en de Clercq' in dit overzicht niet opgenomen mogen worden".


We beschouwen het als een opdracht dit soort zaken op de voet op te volgen en er de nodige ruchtbaarheid aan te geven.Jef Van Iseghem, secretaris

0 opmerkingen

Comments


bottom of page