8 Mei Comité regio Mechelen18 februari 2021 - Melding 2 overlijdens
We vernemen het overlijden van 2 leden van onze vereniging:
mevr. Hortence SANDERS (echtgenote Willy VANDENBRANDE)
dhr. Hugo LEJON

Bij deze wensen we ons oprecht medeleven te betuigen aan de familie.

9 februari 2021 - Onze Erevoorzitter, Georges Joris, wordt vandaag 100 jaar!

Bij deze wensen we hem, in naam van de organisaties 8 Mei Comité regio Mechelen en de Nationale Confederatie van Politiek Gevangenen en Rechthebbenden gewest Mechelen-Lier, van harte te feliciteren met het uitblazen van de 100 kaarsjes.

Foto 1: met dank aan Jan Smets;
Foto 2: met zijn kleindochter, Elisabeth

3 februari 2021 - Mededeling van onze vrienden van de Nationale Confederatie van Politiek Gevangenen en Rechthebbenden (afgekort: NCPGR)

NL-FR

De beker is vol

De nazigroet in Breendonk en daarna in Charleroi. Een fanaticus dat doodsbedreigingen uit tegen viroloog Van Ranst en de nazigroet brengt. Het Vlaams parlement dat twee notoire collaborateurs eer betuigt. En nu hakenkruisen op het huis van onze Eerste Minister. De beker is vol!
Moeten we nog lang de arrogantie van een bepaald soort extreemrechts dulden?
De Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden van België (NCPGR) roept alle vaderlandslievende verenigingen op om uiting te geven aan hun diepe verontwaardiging voordat het te laat is.
Men zegge het voort.
Het dagelijks bestuur.

La coupe est pleine

Le salut nazi à Breendonk, puis à Charleroi. Un fanatique qui profère des menaces de mort à l'encontre du virologue Van Ranst en faisant le salut nazi. Le parlement flamand qui met à l l'honneur deux collaborateurs notoires. Et maintenant des croix gammées sur la maison de notre Premier Ministre. La coupe est pleine !
Allons-nous encore longtemps tolérer l'arrogance d'une extrême droite ?
La Confédération Nationale des Prisonniers Politiques et Ayants Droit de Belgique (CNPPA) en appelle à toutes les associations patriotiques pour manifester leur plus vive réprobation avant qu'il ne soit trop tard.
Qu'on se le dise.
Le bureau exécutif.

50 jaar Vlaams Parlement - Een uitgave van Newsweek

Er is al heel wat inkt gevloeid over de opname van August Borms en Staf De Clercq als notoire collaborateurs in de galerij van diegenen die zich hebben ingezet voor de emancipatie van de Vlaamse taal en cultuur.

Via onze vrienden van de Nationale Confederatie van Politiek Gevangen en Rechthebbenden (afgekort: NCPGR) werd er op verschillende vlakken tussengekomen.
Ondertussen heeft het Vlaams Parlement zijn excuses aangeboden (cfr. artikel in. De Standaard van 25/01/2021), maar inderdaad: het kwaad is geschied.

Opvallend (we citeren hiervoor het artikel uit De Standaard): "In een vorige communicatie, vorige week, toonden Homans en het Vlaams Parlement zich nog ongevoelig voor die kritiek, 'vooral omdat de verwarring hoofdzakelijk te wijten is aan een tendentieus en historisch onjuist artikel in een Vlaamse krant'.
Van die aantijging is in de nieuwe communicatie - die op de site de vorige vervangt - niets meer terug te vinden. Vorige week verdedigde het Vlaams Parlement nog de vermelding van Borms en De Clercq 'omdat emancipatie wordt bepaald door positieve, maar helaas ook door negatieve ervaringen. Het zou van geschiedvervalsing getuigen om deze minder fraaie kanten en figuren dood te zwijgen en niks te schrijven over hun verwerpelijke daden.' Vandaag wordt het plots dat Borms en de Clercq' in dit overzicht niet opgenomen mogen worden".

We beschouwen het als een opdracht dit soort zaken op de voet op te volgen en er de nodige ruchtbaarheid aan te geven.

Jef Van Iseghem, secretaris

Gelezen in Gazet van Antwerpen: Monumentaal kunstwerk op komst in Fort van Breendonk - "Oog in oog met het verzet"
GvA 14-11-2020 Jan Boey

De Nationale Confederatie Politiek Gevangenen en Rechthebbenden (NCPGR) zorgt voor een blijvend en beklijvend nieuw monument in het Fort van Breendonk. Het werk van kunstenaar Tom Frantzen heeft de titel Ode aan het verzet. Een gigantische laars tracht het 'verzet' te vertrappelen, maar het verzet wijkt slechts gedeeltelijk. "Met dit monument wil de NCPGR iets tastbaars voor de toekomst achterlaten", klinkt het. .

"Er zijn op dit moment een negentigtal politiek gevangenen in België nog in leven. Onze vereniging houdt binnenkort op te bestaan, tenzij jeugdigen zich er verder willen voor inzetten. Dat hoop ik heel erg. De jongste die het statuut politiek gevangenen kreeg, is inmiddels ook een tachtiger en hij werd letterlijk in gevangenschap geboren", zegt de nationale voorzitter van de NCPGR, Edmond Eycken (77 jaar).
Eycken is ook vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het War Heritage Institute waartoe ook het Fort van Breendonk behoort. "Met dit monument wil de NCPGR iets tastbaars voor de toekomst achterlaten. Daarom is kunstenaar Tom Frantzen gevraagd om dit kunstwerk te maken", vertelt hij. Frantzen heeft al tal van beelden op openbare plaatsen staan. Onder meer het straatbeeld Jan Cornelis Van Rijswijck op 't Eilandje in Antwerpen, de fontein Vaders & Zonen in de Zoo van Antwerpen en het beeld Jean Stampe in het Stampe & Vertongen Museum in Deurne zijn van zijn hand.

Laars en verzet

De kunstenaar vatte het idee op om een reusachtige laars in cortenstaal te ontwerpen die een tiental verzetslieden, letterlijk, probeert te vermorzelen onder de hak. "Die laars staat voor dictators die letterlijk het leven van anderen trachten te verpletteren", vertelt Tom Frantzen. "De mensen die ik heb geboetseerd worden in brons gegoten en zijn qua uitstraling heel divers. Twee mensen proberen de hak met de voeten en de rug tegen te houden om de anderen de 'vrijheid' te geven." "Een andere persoon heeft een vredesduif vast. Dat is een gegeven met een dubbel verhaal. Enerzijds wil ik daarmee de duif als communicatiemiddel in die tijd eren, anderzijds wil ik met de vredesduif de vrede helpen uitdragen. Een dame die bij een omgevallen kinderwagen ligt vertegenwoordigt dan weer het smokkelen van wapens voor het verzet via een dubbele bodem in deze kinderwagen... Of de samenvattende universele gedachte: de drang naar vrijheid", legt hij gedreven uit. .

Drang naar vrijheid

Tom Frantzen stelt het kunstwerk zodanig op dat de hak richting wijde wereld staat. "Dat symboliseert de onmenselijkheid van de Duitsers in het kamp en de weerstanders die er vanonder geraken en de wijde wereld of de vrede tegemoet gaan", zegt hij. Het kunstwerk komt op het terrein van het Fort van Breendonk, rechts van de hoofdingang van het gebouw te staan. .
De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart voor het plaatsen van een sokkel die zowat 2,50 meter lang en 1,50 meter breed is en ruim een meter hoog, waarop het eigenlijke kunstwerk komt te staan. De laars wordt zo'n 3,40 meter hoog en de verschillende figuren onder de hak zijn zowat 74 centimeter hoog. "Door de hoogte van de sokkel sta je bijna oog in oog met deze 'bronzen' verzetslui. Dat is ook de bedoeling, zodat het monumentale van het geheel tot zijn recht komt, als aanvulling van het al even monumentale Fort van Breendonk", zegt hij. .

Inhuldiging

Door corona heeft alles wat vertraging opgelopen. "We hopen ook nog wat sponsors te vinden voor dit project", meldt Edmond Eycken nog. "De bedoeling is om het kunstwerk begin september 2021 officieel in te huldigen. Die datum valt dan symbolisch tezamen met de bevrijding op 4 september van Willebroek en omstreken door de geallieerden in 1944." .

PERSBERICHT

Gedenkplaat voor politieke gevangenen gerestaureerd
De gedenkplaat van de Mechelse politieke gevangenen is gerestaureerd en teruggeplaatst. Vandaag werd de plaat met een zeer kleine plechtigheid op een coronaproof manier ingehuldigd.
Samen met Jef Van Iseghem, namens het 8 mei comité en Josette Nackaerts van het Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden Gewest Mechelen-Lier (NCPGR) legde de schepen van Monumenten Koen Anciaux vandaag een krans neer bij het gedenkplaat waarop de namen van o.a. de overledenen en vermiste politieke gevangen uit de Tweede Wereldoorlog staan vermeld.
"Ik ben zeer tevreden over de kwaliteitsvolle herstelling van deze plaat. De kleuren zijn terug goed zichtbaar en de namen van de terechtgestelden, overledenen, vermisten en gijzelaars die erop vermeld staan zijn weer goed te lezen. Deze mensen hebben zeer veel te betekenen voor onze vrijheid vandaag. We blijven hen herdenken en eren", zegt Koen Anciaux, schepen van Monumenten.
De herstellingswerken kosten 2.500 euro. De plaat hangt in het oude inkomhal van het stadhuis.
Je kan eveneens de foto's zien van voor en na de restauratie.
Bij deze wensen we het stadsbestuur Mechelen van harte te bedanken voor de uitstekende samenwerking

8 Mei Comité regio Mechelen: Wijzigingen in de raad van bestuur en de algemene vergadering

Verschillende leden hebben hun ontslag aangeboden in de raad van bestuur tgv drukke beroepsbezigheden of niet meer in staat zijn de vergaderingen bij te wonen. We nemen afscheid van Mario Van Essche als voorzitter, die na het ontslag van Bertje Palma-Ureel, het voorzitterschap sinds 2009 op zich heeft genomen.

Mario blijft wel lid van de raad van bestuur. Kris Michiels nam in mei ontslag. Filip Doms en Geert Bourguignon, jarenlang bestuurder en bezieler van het project 'Lancaster', hebben ermee opgehouden.
Ook Bram Demout, die actief was rond dat project en auteur van het boek 'Despite the Elements' met ondertitel '24-25 april 1944' nam eveneens ontslag. Hij was wel bereid om de taak van Webmaster op zich te blijven nemen. Wij wensen hen bij deze uitdrukkelijk te bedanken voor hun inzet.

De fakkel van het voorzitterschap wordt overgenomen door Josette Nackaerts. Josette is voorzitter van de NCPGR gewest Mechelen-Lier en de dochter van Mon (Edmond) Nackaerts, politiek gevangene.
Jef Van Iseghem en François Boonen (respectievelijk secretaris en penningmeester) blijven op post. .

We begroeten Jeroen Van der Auwera als nieuw lid van de raad van bestuur. Jeroen is historicus en directeur van Busleyden Atheneum, campus Pitzumburg. Dat is eveneens de plaats waar reeds verschillende plechtigheden werden georganiseerd en herinneringssteentjes op het speelplein werden aangebracht.

Maken eveneens deel uit van de raad van bestuur (in alfabetische volgorde): Ward Adriaens, Jan Bocken, Rik De Bondt, Herbert Crol, Frida Nauwelaers, Eveline Tréfois, Mario Van Essche en Hilde Vivijs.

Glenn Van Iseghem zetelt in de algemene vergadering en Bert Helsen werd verkozen als lid van de algemene vergadering.

Daarnaast kunnen we nog rekenen op de steun van Bram Dermout (webmaster, zie ook hierboven), Bob Lams (fotograaf), Willy Van Damme en Yannic Van Landeghem (redactie) .

Nauwere samenwerking met de Nationale Confederatie van Politiek Gevangenen en Rechthebbenden (hierna NCPGR)

Het Coronavirus (ondertussen 'genoegzaam' bekend als het Covid-19 virus) heeft u en ons al veel lang parten gespeeld. We kijken al reikhalzend uit naar een vaccin.

Het Coronavirus heeft ook gevolgen gehad voor de werking van ons comité.

We hadden nog maar net een bestuursvergadering in maart achter te rug toen de "lockdown" werd afgekondigd. Ondertussen werd van deze tijd gebruik gemaakt om grondig na te denken over onze huidige en toekomstige werking.

Op voorstel van de raad van bestuur gaf de Algemene Vergadering van 28 oktober groen licht voor een nog nauwere samenwerking met de NCPGR Mechelen.

Die samenwerking was in de praktijk reeds lang een feit. Het beste bewijs hiervan is een herinneringssteentje in een gevel op de binnenkoer van het Busleyden Atheneum, campus Pitzemburg (zie foto). Sindsdien is er altijd al een nauwe samenwerking geweest (activiteiten, filmdagen, herdenkingen enz.) .

Het vernieuwende bestaat erin dat u als lid van het 8 Mei Comité vanaf 2021 ook automatisch lid zal zijn van de NCPGR. Dat biedt het voordeel dat we vanaf nu ook zullen publiceren in het driemaandelijks tijdschrift 'Kracht / L'Effort' dat in het Nederlands en het Frans wordt verspreid over gans België. Een grote meerwaarde.

We waren van plan om hiervoor een ledenvergadering te organiseren om u hierover persoonlijk te kunnen over informeren maar materieel is dat niet mogelijk tgv de gezondheidsmaatregelen.

Meer informatie zal gegeven worden in een Nieuwsbrief waaraan we momenteel nog aan het werken zijn.

Lezing over De Zwarte Hand door Kurt Van Camp, voorzitter vzw Memorial Museum Fort Liezele

Op 28/10/2020 om 18.30u in de Standaard Boekhandel Willebroek, August van Landeghemstraat 67, 2830 Willebroek.wbrW Inschrijving verplicht wegens de Corona-maatregelen : Inschrijven bij de Standaard Boekhandel Willebroek zelf of telefonisch op 03 886 56 51.
Door de Corona-maatregelen beperkt aantal personen toegestaan. GRATIS toegang.
Over het boek 'Het verzet van De Zwarte Hand. Een fataal avontuur' en de auteur Kurt Van Camp :

Waarom van 8 mei NIET opnieuw een feestdag maken

Langs verschillende kanalen, ook via vaderlandslievende verenigingen, bereiken ons berichten met het voorstel om van 8 mei opnieuw, zoals dat vroeger het geval was, een feestdag te maken. Zo ook het pleidooi van dhr. Koen Palinck WHI in NCPGR-Kracht nr 2/2020, een artikel in De Belgische Verminkte nr. 5/2020 enz.

Vanuit pragmatisch oogpunt bekeken lijkt het ons aangewezen om dit niet te doen gezien de ervaringen (nu al meer dan een decennium) die we hiermee hebben door de samenwerking met de stad Mechelen en het onderwijs nav de plechtigheden die in Mechelen georganiseerd worden. Dat is nog iets anders dan louter schoolse kennis.

Bij deze dus een pragmatische bedenking in het kader van herinneringseducatie. In 1974 werd 8 mei door de toenmalige Belgische regering als feestdag afgeschaft, dit tot ongenoegen van velen. .

In Mechelen werd 8 mei slechts summier herdacht met een kleine plechtigheid, georganiseerd door het stadsbestuur rond 18.30 uur aan het monument 'Politiek Gevangenen' (dat vanaf half augustus zal worden gerestaureerd). Er was weinig publieke belangstelling voor. .

Het bekende gezegde indachtig "Elk nadeel heb ze voordeel" hebben het 8 Mei Comité regio Mechelen en de NCPGR Mechelen-Lier in 2006 aan het Mechels stadsbestuur het advies gegeven om de herdenking van 8 mei over een andere boeg te gooien. . Beide organisaties houden herinneringseducatie hoog in het vaandel. .

Het idee groeide om de plechtigheden tijdens de schooluren te laten doorgaan en daarbij delegaties van scholen te betrekken. Ons advies werd door het stadsbestuur positief onthaald en het Onderwijs Overleg Mechelen (O.O.M.) trok mee aan de kar om de directies van verschillende scholen te verzoeken aan de plechtigheden deel te nemen. Met succes! .

De plechtigheden rond 8 mei bestaan uit een drieluik:
1/ herdenking aan het monument Politiek Gevangen aan de Van Benedenlaan
2/ in optocht met de delegaties van de scholen via de Hoogstraat naar het monument Gesneuvelden aan de Wollemarkt, begeleid door de Koninklijke Harmonie van de Mechelse Politie
3/ hijsen van de vaandels en spelen van de hymnes van de geallieerden op de Grote Markt.
Het kan ook als voorbeeld dienen in andere steden en gemeenten. Vanuit dit oogpunt gekeken pleiten we er daardoor voor om, door van 8 mei geen feestdag te maken, op deze manier de schoolgaande jeugd op een actieve wijze te kunnen blijven betrekken bij de plechtigheden en ervoor te zorgen dat deze activiteit complementair is aan de schoolse kennis. De jeugd is immers onze toekomst! .

Namens NCPGR gewest Mechelen-Lier en het 8 Mei Comité regio Mechelen,
Jef Van Iseghem, secretaris.

Griekse extreemrechtse partij Gouden Dageraad veroordeeld als criminele organisatie

Liselotte Nyberg - wo 07 okt - 12:32
In Griekenland heeft een rechtbank de extreemrechtse partij Gouden Dageraad veroordeeld als criminele organisatie en voor moordpoging.

De partij piekte in 2012 toen Gouden Dageraad 12 procent van stemmen haalde bij de verkiezingen en de derde partij van Griekenland werd

68 partijleden stonden terecht tijdens het langdurige proces. Zeven topmensen van de partij zijn veroordeeld voor het leiden van een criminele organisatie. 45 anderen zijn schuldig bevonden aan het behoren tot een dergelijke organisatie.

Het proces startte in 2015. De partij Gouden Dageraad was beschuldigd voor de moord op de linkse rapper Pavlos Fyssas in 2013, een moordpoging op Egyptische vissers in 2012 en op vakbondsleden van een communistische partij in 2013. Daarnaast werden de partijleden ook beschuldigd voor het leiden van een criminele organisatie. Na 5,5 jaar komt er een einde aan het proces. De partij is schuldig bevonden. De 'moordpoging op vakbondsleden' werd wel veranderd naar 'het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel'.

Zeven topmensen van de Griekse extreemrechtse partij zijn schuldig bevonden voor het leiden van een criminele organisatie. Ze kunnen een celstraf van 5 tot 15 jaar krijgen. De uitspraak werd onthaald met applaus in de rechtbank. Meer dan 15.000 mensen, zowel voor- als tegenstanders, hadden zich verzameld voor de rechtbank in afwachting van de uitspraak. Na de uitspraak braken er verschillende relletjes uit tussen die demonstranten. 2.000 politiemensen zetten traangas en een waterkanon in om de menigte te bedwingen. Ondertussen is de situatie onder controle.

De partij Gouden Dageraad werd opgericht in de jaren 80 door Nikos Michaloliakos en staat bekend als neonazistische organisatie. Tijdens de tien jaar durende financiële crisis van het land werd Gouden Dageraad de derde partij van Griekenland. Het langdurige proces, dat door de politieke wereld en de burgerlijke partij als "historisch" wordt omschreven, heeft geleid tot de ondergang van de partij. Vorig jaar haalde de partij geen zetel meer in het Griekse parlement.

"Vandaag zegeviert gerechtigheid", aldus Eva Cossé van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. "Het is een sterk signaal dat haatdelicten niet getolereerd mogen worden in een democratische samenleving."

Nota van de redactie: Welke politici hadden in 2016 contacten met Gouden Dageraad? Kamerleden Filip Dewinter en Jan Penris en deelstaatsenator Anke Van dermeersch brachten (Vlaams Belang)

Bron: VRT en RTL Nieuws

Theaterproductie 'Armand'

Armand Swartenbroeks was een Bekende Belg die nu echter volledig vergeten is. Ten onrechte. Armand Swartenbroeks was een homo universalis. Hij voetbalde bij Daring en won de Olympische gouden medaille in 1920 te Antwerpen.
Hij was ook frontdokter zowel tijdens de Eerste als tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij redde talloze jonge levens van soldaten.
Na zijn voetbalcarrière wordt hij eerst schepen van onderwijs en later burgemeester van Koekelberg. Hij bedenkt een aantal sociale wetten.
Als controlearts speelt in zijn oordeel vaak het leed mee dat hij tijdens vooral de Eerste Wereldoorlog heeft gezien.
Bij Armand Swartenbroeks komt de mens op de eerste plaats.
Moody Blue Productions vzw brengt Armand Swartenbroeks tot leven op de scène.
We spelen op 7 oktober (Zwarte Zaal van het Fakkeltheater) en 9 oktober ('t Klokhuis') in Antwerpen, telkens om 20 uur. Interessanter voor het 8 mei Comité zijn allicht de voorstellingen op 13 en 14 november te Mechelen. We gaan ook op tournee door Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Je vindt via deze link waar de voorstellingen doorgaan: https://armandtheater.be/waar-speelt-armand/

Jullie zijn uiteraard welkom om de voorstelling op 7 of 9 oktober of op 13-14 november in Mechelen bij te wonen. Laat het even weten en ik reserveer een kaart.
Later een voorstelling organiseren (we spelen tot juni 2023) kan uiteraard ook of kaarten reserveren voor de voorstellingen in Mechelen. Ik kan begrijpen dat jullie de voorstelling daar eerst voor willen zien.

Vriendelijke groet
Dirk Dobbeleers
dirk.dobbeleers@telenet.be

13 september 2020 - Verboden betoging van Extreem Rechts te Mechelen

Naar aanleiding van de verboden betoging van het zgn. 'Vlaams Front' stuurden we onderstaande mail naar het stadsbestuur Mechelen.

Bij deze wensen het 8 Mei Comité regio Mechelen en de Nationale Confederatie van Politiek Gevangenen en Rechthebbenden afd. Mechelen hun steun te betuigen bij de beslissing van het stadsbestuur om de betoging van zondag 13 september 2020, georganiseerd door het zgn. 'Vlaams Front', niet toe te laten.
In Mechelen is geen plaats voor racisme en het verspreiden van haat.
Onze organisaties zullen zich onthouden van enige actie.

Hoogachtend,
namens het 8 Mei Comité regio Mechelen en de NCPGR afd. Mechelen,
Jef Van Iseghem, secretaris.

Reactie van het stadstadbestuur naar aanleiding van onze mail met steunbetuiging aan de stad Mechelen (niet toegelaten betoging van zondag 13/9/2019 van het zgn. Vlaams Front tegen de Vivaldi-regering)

Geachte heer Van Iseghem,
In goede orde ontving ik van de algemeen directeur van Stad Mechelen onderstaande bericht.
Ik houd eraan u mijn appreciatie en erkentelijkheid over te maken voor deze beslissing en stellingname van het 8 Mei Comité en de afdeling Mechelen van de Nationale Confederatie van Politiek Gevangenen en Rechthebbenden, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten.
Het verheugt mij dat wij elkaar vinden in onze beslissing om in onze stad geen forum te geven aan haatpredikers.

Met vriendelijke groeten

Alexander Vandersmissen, burgemeester

Julia Vivijs-Lauwens (08/04/1929-21/05/2020)

Onderstaande bericht ontvingen we via bestuurslid Hilde Vivijs.
R.I.P. allerliefste moeder.
Haar verjaardag van dit jaar op 8 april 2020 is niet kunnen doorgaan door de Corona-maatregelen. Haar feest werd uitgesteld... alles werd uitgesteld en verplaatst in haar nog steeds drukke agenda.
Ze had nog zovele plannen en zoveel goesting om te doen.
Ze was altijd content en ons zien maakte haar zo gelukkig.
Ze zat vol levenslust.
Maar de Corona deed niets anders dan roet in het eten strooien.
Geheel onverwachts moest ze naar het ziekenhuis.
Ze is ongelofelijk hard blijven vechten tot op het laatste. Zoals wij haar kennen.
We hebben haar zien weg glippen, rustig aan, omringd door haar kinderen.
Het is onwezenlijk dat ze er nooit meer zal zijn.
Een grote troost is dat ze nu eindelijk bij haar grote liefde is, ons vake.
Wij trekken ons op aan alle mooie herinneringen en fantastische momenten die we samen met haar beleefd hebben.
Wij gaan haar diepgaande gesprekken en bijna dagdagelijkse telefoontjes zo hard missen.
Ze zal altijd in onze herinnering blijven als een warme, oprechte, eerlijke dame met een heel groot hart voor iedereen en een diep menselijk meevoelen.v Zij was ons prachtige voorbeeld.
Ze heeft een mooi vol leven gehad, maar een moeder verliezen is altijd te vroeg.
Rust zacht allerliefste moeder, moeke van ons allemaal.
Hieronder nog een link naar Mechelen blogt:
Artikel Julia Vivijs-Lauwens

Plechtigheden VE-dag 8 Mei 2020 AFGELAST tgv het Coronavirus

De stad Mechelen besliste de plechtigheden rond de herdenking van VE-dag 8 mei, dit jaar 75 jaar geleden, af te gelasten tgv het Coronavirus (verbod op samenscholing en niet essentiële verplaatsingen).

2020 = 75 jaar bevrijding

We hadden het plan opgevat om in het kader van 75 jaar bevrijding een plechtige herdenking te organiseren dmv een academische zitting in de raadzaal van het stadhuis, gevolgd door banket, op zondag 10 mei.

Het Coronavirus heeft er echter anders over beslist.

Daarom beslisten we alles uit te stellen tot zondag 18 oktober.

Alle betrokkenen hebben ondertussen bevestigd.

Sprekers (in alfabetische volgorde) :
Ward Adriaens - Historicus en ere-conservator Kazerne Dossin
Geert Clerbout - Historicus en eindredacteur van de Canvasreeks "Kinderen van het verzet en de collaboratie"
Dimitri Roden - Doctor in de geschiedenis en conservator Nationaal Memoriaal Fort van Breendonk
Jeroen Van der Auwera - Historicus en directeur GO Busleyden Atheneum, Campus Pitzemburg
Muzikale omlijsting: leerlingen van Busleyden Atheneum, Campus Pitzemburg en The French Captain.

Alvast bedankt om deze datum te noteren: zondag 18 oktober.

Indien er nog wijzigingen zouden komen tgv de exit-strategie van de overheid zullen we u uiteraard bijtijds informeren.

8 Mei Komitee Gent - 8 mei 2020

We ontvingen volgend bericht van het 8 Mei Komitee Gent: Het Covid-19 heeft het niet op massale samenkomsten, herdenken is ook samenkomen. Dit jaar, 75 jaar geleden, herdenken we de bevrijding op het fascisme.
Het kan niet in de geplande vorm, toch willen we deze belangrijke dag herdenken en daarvoor hebben we uw steun nodig.

Op 8 Mei 1945 om 15u00 sprak Winston Churchil de historishe woorden " the war is over, time to get our boys home"

Om deze woorden te herdenken op gepaste wijze nodigt het 8 mei Komitee - Gent alle muzikanten uit, eender welk instrument, om op 8 mei 2020 om 15u de Last-Post en/of "When the Battle" is over te spelen, voor hun deur of op een plek alwaar het veilig kan en met de nodige sociale afstand.
Speel je geen instrument kan je gewoon een minuut stilte houden voor je deur, in je bureel, eender waar je jou bevindt op 8 mei 2020 om 15.00u.

Hiermee betuigen we respect voor diegene die er onder het fascistisch regime leden en alle slachtoffers van de concentratie kampen. Tevens ook een eerbetoon aan zij die gestreden hebben voor onze vrijheid die we vandaag mogen genieten. Zonder vrees en vrijheid van mening"

Doet u mee, graag, laat het ons weten op corona@8meikomitee.gent , nadien hadden we graag filmpjes hiervan ontvangen zodat wij er een collage kunnen van maken en deze u bezorgen.
Meer info over ons op onze website

Groep Herinnering - Groupe Mémoire

We ontvingen begin april volgende mail van Dr. Yves Louis, voorzitter van Groep Herinnering - Groupe Mémoire: "Ouderen en gehandicapten zijn in het bijzonder blootgesteld aan de ernstige verwikkelingen van een infectie met het corona virus. Zij lopen het risico op een langdurige behandeling, in het bijzonder op een Dienst Intensieve Zorgen, met een soms onzekere afloop. Het debat wordt gevoerd om een behandeling in de eerste plaats voor te behouden aan de personen die geacht worden de grootste kans op genezing te hebben".

Hij vroeg ook om onderstaande tekst te publiceren, bij deze:

Selectie van patiënten en pandemie SARS-CoV-2

Het ultraliberalisme en het sociaal darwinisme met het principe 'survival of the fittest' waar enkel rentabiliteit telt, ligt aan de basis van een nieuwe eugenetica.

De ouderen, aldus aangetast in hun menselijke waardigheid, voelen zich aan hun lot overgelaten. Door te besparen op de gezondheidszorg heeft het ultraliberalisme omwille van een tekort aan middelen de artsen eveneens gedwongen een selectie door te voeren onder de zieken.

De coronapandemie dreigt de opvangmogelijkheden van onze diensten Intensieve Zorgen te overstijgen.

Zonder schroom, en zonder dat de publieke opinie beroerd wordt, voelen academici en verantwoordelijken van beroepsverenigingen van artsen zich nu geroepen om opnamecriteria op te stellen voor het selecteren van patiënten met de meeste overlevingskansen, of na genezing het grootste maatschappelijke nut.

Personen met statistisch een lagere overlevingskans, zoals ouderen of die lijden aan chronische ziekten, worden op deze wijze gestigmatiseerd.

15 jaar geleden waarschuwde Dr André Wynen, Past Voorzitter van de Groep Herinnering, Past Voorzitter en Secretaris Generaal van de World Medical Association, al voor het gevaar van 'economische euthanasie'; een vorm van 'senicide' van bejaarden in het kader van de vergrijzing van de bevolking en een economische crisis.

De corona crisis zal hoogstwaarschijnlijk gevolgd worden door een economische recessie. Het selecteren en aanvaarden van criteria zoals de leeftijd, een handicap, de mentale gezondheid van de patiënt stellen de waarde van diens leven in vraag.

Gevaarlijk blijft het concept van 'de levens die de moeite waard zijn', refererend naar het boek in 1922 'Der Vernichtung lebensunwerten Lebens' van Karl BINDING en Alfred HOCHE.

Zondag 18 oktober 2020 - Herdenking 75 jaar bevrijding

We hadden het idee opgevat om op zondag 10 mei 2020 een herdenking te organiseren rond 75 jaar bevrijding. Het Coronavirus heeft er echter anders over beslist.

Voorlopig hebben we zondag 18 oktober 2020 vooropgesteld.

Het programma:

Voormiddag: academische zitting in de raadzaal van het Mechels stadhuis met als sprekers: Jeroen Van der Auwera (directeur BA Atheneum, campus Pitzemburg, over herinneringseducatie), Ward Adriaens, (ere-conservator Kazerne Dossin), Geert Clerbout (VRT-De kinderen van het verzet) en Dimitri Roden (conservator Nationaal Memoriaal Fort van Breendonk)
Namiddag: banket in salons Van Dijck, live music (The French Captain) en DJ

Meer informatie volgt later. Hou alvast de datum vrij.

Cyriel Verschaevestraat in Breendonk krijgt "in tijden van opkomend radicalisme" nieuwe naam

Het gemeentebestuur heeft beslist om de naam van de Cyriel Verschaevestraat in deelgemeente Breendonk te veranderen. Want, "in tijden van opkomend radicalisme", zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD &V), "is het not done om een nazicollaborateur als Verschaeve te eren".

Cyriel Verschaeve was een West-Vlaamse priester en dichter. Een man ook die zich al snel tot het nazisme bekeerde, en harde propaganda daarvoor voerde. Zo slaagde hij erin om nogal wat jongeren te overtuigen om mee met de Duitsers te gaan vechten tegen het communisme aan het Oostfront in Rusland.
Zeker in Breendonk, waar het bekende Fort een getuige is van de nazi-wreedheden, ligt dat moeilijk. De discussie over de straatnaam is er al tien jaar aan de gang, en de gemeenteraad nam maandagavond uiteindelijk de beslissing de naam te schrappen.
Dat heeft, zo zegt burgemeester Koen Van den Heuvel, te maken met het "gewijzigde politieke klimaat". "In tijden van opkomend radicalisme en extremisme is het goed dat een lokaal bestuur, zeker met de woonkern Breendonk, zo iemand niet langer roemt met een straatnaam. Cyriel Verschaeve geloofde tot op de laatste dag in het naziregime en heeft het gepromoot."

3.600 mensen zaten gevangen in Breendonk
De (voormalige) Cyriel Verschaevestraat wordt slechts door de A12 gescheiden van het Fort Van Breendonk, het kamp waar de nazi-soldaten dissidenten en Joden opsloten, martelden en executeerden of naar een concentratiekamp doorstuurden.
Zo'n 3.600 mensen hebben er gevangen gezeten. Van hen zijn er 303 gestorven in Breendonk, werden er 54 op een andere plek terechtgesteld, en overleden nog eens 1.741 anderen in een concentratiekamp waar ze vanuit Breendonk naar toe gestuurd werden.

De buurt (en N-VA en VB) zijn tegen
N-VA en Vlaams Belang verzetten zich tijdens de gemeenteraad tegen de naamsverandering. Volgens N-VA had dat vooral met praktische bezwaren te maken. Fractieleider Jan Van Camp: "Cyriel Verschaeve, ja, dat is wat het is. Ik kan daar niets op aanvullen. Onze kritiek is dat de straatbewoners niet betrokken waren bij de beslissing."
Die straatbewoners waren om praktische redenen tegen de naamsverandering, dat bleek al uit een eerdere enquê te. Nu zullen ze zelf een nieuwe naam voor de straat mogen kiezen. Eerder beslisten de besturen van Kortrijk en Lanaken om de Cyriel Verschaevestraat op hun grondgebied een nieuwe naam te geven (wat Kortrijk ook met de Leopold II-laan deed). In Lanaken werd de straat genoemd naar Anne Frank.


Bron: VRT Nieuws - 28/01/2020


We herdenken vandaag (maandag 27 januari 2020) de 75ste verjaardag van de bevrijding van het Nazivernietigingskamp Auschwitz-Birkenau door het Rode Leger. Iedereen zou Auschwitz eens in zijn leven moeten kunnen bezoeken. Voor diegenen die daar, om welke reden ook, (nog) niet toe in staat zijn raad ik alvast een bezoek van het nationaal memoriaal Fort van Breendonk aan. Vandaag is het één van de best bewaarde kampen in Europa. Alhoewel het Nationaal Memoriaal Fort van Breendonk (ongeveer 3.590 gevangenen in totaal) niet te vergelijken valt met Auschwitz, waar naar schatting 1,3 miljoen mensen het leven lieten, geeft het bezoek van dit monument, vooral in deze wintermaanden, alvast een goed idee tot wat de nazi in staat waren. (Jef Van Iseghem, secretaris)

Een woordje uitleg over de bevrijding van Auschwitz:
De bevrijding: Terwijl de SS een groot deel van de gevangenen vanuit Auschwitz naar andere kampen leidde, was men druk bezig om de laatste stappen te zetten om de bewijsmaterialen van de misdaden te vernietigen. Op 20 januari 1945 werden de crematoria II en III opgeblazen. Deze twee crematoria waren al in een eerder stadium onklaar gemaakt. Op 23 januari werd "Kanada II", het opslagcomplex voor van de gevangenen gestolen goederen vernietigd. Crematorium V werd op 26 januari opgeblazen.

De bijna negenduizend gevangenen die nog in Auschwitz aanwezig waren, bevonden zich in uitermate slechte omstandigheden. De meesten waren ziek of uitgeput en hadden bovendien een tekort aan voedsel en nauwelijks beschutting tegen de kou. De SS had de intentie om alle nog overgebleven gevangenen te elimineren, maar had daarvoor te weinig tijd. Ongeveer zevenhonderd gevangenen werden vermoord door de SS, alvorens de Sovjettroepen arriveerden.

Het overgrote deel van de SS'ers verliet het kamp op 20 en 21 januari. Er bleven enkele kleine eenheden achter in het kamp om de gevangenen in bedwang te houden en te elimineren. Troepen van de Wehrmacht passeerden het kamp en plunderden de opslagplaatsen die nog niet leeg waren. Diverse gevangenen maakten van de verwarde situatie gebruik en ontsnapten uit het kamp.

Op 27 januari 1945 trokken de eerste troepen van het Rode Leger het kamp binnen. Ze vonden ongeveer 7500 uitgeputte en doodzieke gevangenen. De soldaten werden als bevrijders onthaald door de overgebleven gevangenen. Naast de vele duizenden uitgeputte en zieke achterblijvers vonden ze in de opslagplaatsen meer dan één miljoen tenues en kostuums, 7000 kilogram vrouwenhaar en duizenden schoenen.

Bij de bevrijding van de stad en de diverse kampen van Auschwitz kwamen 230 Russische soldaten om het leven

Bron: Wikipedia

Kijk ook eens naar de website van onze vrienden van de Auschwitz stichting: www.auschwitz.be


Donderdag 17 oktober - Boekvoorstelling - Louis Boeckmans en Dr. Dimitri Roden in boekhandel De Zondvloed, O-L-Vrouwestraat 70 , 2800 Mechelen

Het Willemsfonds organiseert op donderdag 17 oktober 2019 om 19:00 uur in de Boekhandel "De Zondvloed" gaat Dimitri Roden, Conservator van het Nationaal Gedenkteken "Fort Breendonk" in gesprek met één van de laatste overlevende gevangenen: de Heer Louis Boeckmans.

Louis liet een geschreven getuigenis achter over zijn belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog en zijn 'verblijf' in het Fort van Breendonk. Hij stelt dit eigen werk "Mijn verhaal 1942-1945" voor.

Na het gesprek zal ook Dr. Dimitri Roden zijn boek "Ondankbaar België" voorstellen.
Dr. Dimitri Roden studeerde geschiedenis aan de KUL en volgde nadien een academische lerarenopleiding. Sinds 2005 werkt hij als historicus in het Breendonk Memorial.
In 2015 promoveerde hij tot doctor in de geschiedenis (UGent) en doctor in de sociale en militaire wetenschappen (KMS) op het proefschrift 'In naam van het Duitse volk! Het Duitse krijgsgerecht en de openbare orde in bezet België (1940-1944)'

"De Duitse repressie in de Tweede Wereldoorlog Priester Robert Coelmont drijft in Overijse op 18 mei 1941 de spot met een Duitse militair. Vonnis: 6 jaar dwangarbeid, schuldig aan belediging van de Duitse bezetter, illegaal wapenbezit met munitie. Coelmont is een van de duizenden Belgen die hard in contact komen met het Duitse strafrecht. Spionage, sabotage, luisteren naar de Engelse radio, samenscholingen en stakingen, communistische sympathieën, sluik- en zwarthandel, beleving van homoseksualiteit, hulp aan joden. Het waren allemaal vergrijpen waarop strenge straffen stonden: van de doodstraf tot levenslange dwangarbeid en deportatie naar Duitse werkkampen. Als Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich doet generaal Von Falkenhausen er alles aan om zich het imago van de correcte" bezetter aan te meten. In de tweede helft van 1942 kantelt de stemming echter: de verplichte tewerkstelling in Duitsland, de kerende oorlogskansen en de toename van het gewapend verzet dringen de bezetter in het defensief. 'Ondankbaar België', roept Von Falkenhausen uit als hij na de oorlog twaalf jaar dwangarbeid moet uitzitten. Want door zijn toedoen zijn de Belgen aan een meedogenloze repressie van de SS ontsnapt. Een visie die ook door historici lange tijd is gedeeld. Dimitri Roden doorploegde meer dan tienduizend processtukken en legde honderden archiefstukjes bij elkaar. Een titanenwerk dat resulteert in een schitterende studie die deze hardnekkige mythe bijstelt. 'De belangrijkste bijdrage aan de geschiedenis van het Duitse bezettingsbestuur tijdens de Tweede Wereldoorlog sinds de jaren 80.' - Rudi Van Doorslaer, hoogleraar aan de universiteit van Gent"

Toegang is gratis wel graag uw aanwezigheid melden via wfmechelen@telenet.be
i.s.m. "De vrienden van het fort van Breendonk" en het "8 mei Comité regio Mechelen"

Donderdag 26 september 2019 - 20 uur - Stadsschouwburg te Mechelen (Keizerstraat 3)

Wij, Zij, Samen. Hoe polarisatie doorbreken - Een avondvullend programma - Organisatie Humanistisch Verbond Mechelen

Inleiding door Freddy Mortier (prof. Ethiek Gent en voorzitter deMens.nu)

Sprekers: Christophe BUSCH (directeur Kazerne Dossin) "Wij versus Zij: Polarisatie als verrijking of bedreiging") - Khalid BENHADDOU (medeoprichter CIRRA) "Mensenrechten Centraal" en Wies DE GRAEVE (directeur Amnesty International Vlaanderen) "Het recht om mens te zijn"

Aansluitend receptie en gelegenheid om boeken door de sprekers te laten signeren.

Inkom: 4 euro algemeen- 2 euro Uitpas en Kansentarief

Ten voordele van Amnesty International

Inschrijven verplicht via www.vormingplus-regiomechelen.be

Affiche

Affiche met programma

Uitnodiging 75ste verjaardag bevrijding Mechelen

Foto: Filip Doms

Klik hier voor de uitnodiging

De plechtigheden rond Lancaster op 27 en 28 april 2019

Zaterdag 27 april 2019
Het stadsbestuur van Mechelen heeft het genoegen om, in samenwerking met het 8 Mei Comité regio Mechelen, u en uw partner uit te nodigen op een plechtigheid op het stadhuis, Keldermanszaal (gelijkvloers) waar de familieleden van de omgekomen bemanning van het Lancastertoestel plechtig zullen ontvangen worden op zaterdag 27 april 2019, gevolgd door de voorstelling van het boek "Despite The Elements, 24/25april 1944"
Aanvang: 16 uur
Ingang via binnenplein Stadhuis.
Schrijver Bram Dermout brengt het verhaal van de Britse Avro Lancaster bommenwerper en het tragische lot van zijn bemanning die hun jonge leven verloren te Sint-Katelijne-Waver in 1944.
Nadien biedt het Mechelse stadsbestuur een receptie aan voor de aanwezigen, familieleden van de bemanning en de buitenlandse gasten.
Inschrijven is verplicht via het 8 Mei Comité regio Mechelen, ten laatste op donderdag 10 april via secretaris Jef Van Iseghem
Telefoon: 015/43 40 02
E-mail info@8meicomitemechelen.be
Post: Jef Van Iseghem - Secretaris - Nieuwe Kapucijnenstraat 39/103 - 2800 Mechelen.
Geïnteresseerden kunnen dit boek reserveren via Bram Dermout,
E-mail: b.dermout@tracesofwar.com of gsm 0476/415206
Kostprijs: 20 euro excl. verzendingskosten (3 euro) of af te halen tijdens de receptie.

Zondag 28 april 2019
Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver, het 8 Mei Comité regio Mechelen en de Friends of the 115th Squadron Royal Air Force België hebben de eer en het genoegen u uit te nodigen op de herdenkingsceremonie voor de in de nacht van 24/25 april 1944 gevallen bemanning van de Lancaster DS734 KO-Y.
De ceremonie zal plaats vinden op zondag 28 april 2019 aan het Lancaster Monument, gelegen aan de Hoeveweg, Borgersteinhoeve, Sint-Katelijne-Waver.

Samenkomst op de parking van Pasbrug, Borgersteinlei, Sint-Katelijne-Waver, vanwaar de optocht naar het monument zal starten om 14 uur.
De aanvang van de herdenkingsplechtigheid is voorzien om 14.30 uur.

Na de herdenking nodigt het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver u vriendelijk uit tot deelname aan de receptie die doorgaat in de Dijksteinschool, Maanhoeveweg.
Gelieve uw deelname aan de receptie te melden via de dienst Vrije Tijd van het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver; Email vrije.tijd@skw.be of telefonisch: 015 30 50 00 - vragen naar Ann De Meyer of Evy Van Asch, voor donderdag 18 april 2019.

Deze herdenking is tot stand gekomen dankzij de medewerking van:
- De gemeente Sint-Katelijne-Waver
- 8 Mei Comité regio Mechelen
- Vrienden van het Onafhankelijkheidsfront - Partizanen Mechelen
- De Zwarte Hand
- De Nationale Confederatie van Politiek Gevangenen en Rechthebbenden, gewest Mechelen-Lier
- Friends of 115 Squadron België

Overlijden Julien Palma

We vernemen het overlijden van Julien Palma.
Julien, ere-penningmeester, was de echtgenoot van Bertje Ureel die ere-voorzitter is van het 8 Mei Comité regio Mechelen.
Wij zullen hem missen.
De uitvaartplechtigheid zal doorgaan op dinsdag 5 maart 2019 om 13.00 uur in het crematorium Daelhof, Erasmuslaan 50, 1804 Cargovil Zemst-Eppegem.

Rouwbericht Julien Palma

Bevlagging St-Romboutstoren

De bevlagging van de Sint-Romboutstoren - Een eervol compromis

In onze nieuwsbrief nr. 77 - derde kwartaal 2018 publiceerden we alle standpunten van de democratische Mechelse politieke partijen met betrekking tot de bevlagging van de Sint-Romboutstoren(naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018).

Zo ook het standpunt van de stadslijst die nu via een absolute meerderheid het college van Burgemeester en Schepenen uitmaakt.

Dhr. Bart Somers, lijsttrekker van de stadslijst en burgemeester, meldt ons in een mail van 1 september 2018:"... Ook uw vraag met betrekking tot het plaatsen van drie vlaggen op de Sint-Romboutstoren willen we in een constructieve geest onderzoeken. We zijn dit idee zeker genegen, omdat dit debat al te lang voor controverse en verdeeldheid zorgt. Vandaag hebben sommige mensen - ten onrechte - het gevoel dat het stadsbestuur kost wat kost wil verhinderen dat onze nationale driekleur op de Romboutstoren hangt. Dit gevoelen wordt nog versterkt door eerder agressieve en vijandige verklaringen van sommige politici met een separatistische agenda. Als stadslijst willen we niet meedoen aan een politiek van verdelen. Onze benadering vertrekt van respect voor alle opinies en overtuigingen, van een beleid dat inzet op samenwerken en verbinden. Daarom denken we dat het polariserende discours van sommigen met betrekking tot de Belgische driekleur een duidelijk antwoord verdient. We zijn bereid een oplossing uit te werken waar de drie vlaggen - de Belgische, Vlaamse en Mechelse - alle drie kunnen wapperen op onze Romboutstoren."

Op 28 februari 2019 ontvingen we een brief van het college van Burgemeester en Schepenen met volgende inhoud: "Naar aanleiding van uw vraag van 22 januari 2019 om de Sint-Romboutstoren permanent te bevlaggen met de Belgische vlag heeft het schepencollege van 11 februari 2019 beslist niet in te gaan op uw vraag. Vanaf heden wordt de Sint-Romboutstoren permanent en enkel bevlagd met de Mechelse vlag. De vrijstaande mast wordt gebruikt voor een gelegenheidsvlag. Momenteel is op de vrijstaande mast de Stippenvlag tegen pesten gehesen. Zo zal op 9 mei de Europese vlag, 11 juli de vlag van de Vlaamse Gemeenschap en op 21 juli de Belgische vlag op de vrijstaande mast worden gehesen. De officiële bevlagging van de Sint-Romboutstoren blijft, zoals beslist in vergadering van 23 juni 2047, onderaan de toren".

We stellen dus vast dat de verkiezingsbelofte niet werd nagekomen.

De raad van bestuur van het 8 Mei Comité regio Mechelen van 28 februari en het dagelijks bestuur van NCPGR gewest Mechelen-Lier (Nationale Confederatie van Politiek Gevangenen en Rechthebbenden) kunnen zich evenwel vinden in een eervol compromis dat nu naar voor wordt geschoven.

Het beantwoordt ook ten dele aan ons standpunt dat werd ingenomen toen het vorige college besliste aan de voet van de Sint-Romboutstoren 5 vlaggenmasten te plaatsen omdat een 3de mast, om technische redenen, niet zou kunnen geplaatst worden op de toren (nieuwe richtlijnen mbt de bevlagging van openbare gebouwen, vervat in de omzendbrief VR 2015/37 van de Vlaamse regering). Ons standpunt was dat, indien dat technisch niet mogelijk zou zijn, er dan geen enkele vlag op de Sint-Romboutstoren zou moeten staan (de vaandels onderaan de toren stonden immers voor een vervanging van de vaandels op de toren).

We hopen dat hiermee een einde komt aan de strijd rond de bevlagging van de Sint-Romboutstoren die we sinds het jaar 2000 met de opeenvolgende stadsbesturen met verschillende bestuurssamenstellingen hebben gevoerd.

Jef Van Iseghem, secretaris

Overlijden Alex Vandevelde

We vernemen het overlijden van Alexander Vandevelde.
Alex (met verzetsnaam Sadi) was een goede vriend van het 8 Mei Comité. Hij getuigde veel en met de grootste overtuiging. Vooral voor de schoolgaande jeugd.
Voor ons was hij ook een graag geziene gast op onze filmdagen, zo getuigde hij dit jaar voor ongeveer 500 leerlingen en leerkrachten van de 3de graad secundair onderwijs.
Hij werkte ook nog met veel enthousiasme mee aan onze documentairefilm 'Gestolen Jeugd', samen met 8 andere getuigen. Wij zullen hem missen.
De uitvaartplechtigheid zal doorgaan op donderdag 3 januari 2019 om 12.30 uur in de aula van de stedelijke begraafplaats, Ziekebeemden 4 te 2800 Mechelen, gevolgd door de asuitstrooiing.

Rouwbericht Alex Vandevelde

Mechelen - 9 juli 2018 - Persconferentie - Voorstelling van een Memorandum aan de Mechelse democratische politieke partijen

Het 8 Mei Comité regio Mechelen en de Nationale Confederatie van Politiek Gevangen en Rechthebbenden gewest Mechelen-Lier hielden vandaag een persconferentie waarbij een memorandum aan de Mechelse democratische politieke partijen werd voorgesteld.

Hieronder de integrale tekst van het memorandum. We komen hier zeker op terug in onze volgende Nieuwsbrief.

Memorandum 9 juli 2018

SAMENWERKEN

De besturen van ons 8 Mei Comité, Nationale Confederatie Politiek Gevangen Gewest Mechelen-Lier (NCPGR) en De Zwarte Hand hebben beslist om in de toekomst beter samen te werken.
De doelstellingen van deze organisaties sluiten nauw bij mekaar aan en staan bij allen in het teken van 'Nooit vergeten'.
Daarom hebben we onder andere ook beslist onze activiteitenkalenders beter op mekaar af te stemmen en, waar mogelijk, ook samen activiteiten te ontplooien.

Overlijden Politiek Gevangene Pieter-Paul Baeten

We vernemen het overlijden van Paul Baeten.
Hiermee verliezen we de laatste Politiek Gevangene uit het gewest Mechelen-Lier. Paul was een goede vriend van het 8 Mei Comité.
Hij getuigde veel en met de grootste overtuiging. Vooral voor de schoolgaande jeugd. Bij ons was hij een graag geziene gast op onze filmdagen.
Hij werkte ook nog met veel enthousiasme mee aan onze documentairefilm "Gestolen Jeugd", samen met 8 andere getuigen. Wij zullen hem missen.

De uitvaartplechtigheid zal doorgaan op woensdag 29 november om 10.30 uur in aula Erica, Kesselsesteenweg 97 te Lier.

Fotoverslag Stapstenen

Met dank aan Bob Lams voor het ter beschikking stellen van de foto's.

10 november 2017 - Stapstenen


Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg herdenkt 2 oud-leerlingen die tijdens WO II actief waren in het verzet.
Filip Claes en Fernand Van Den Eynde, lid van het Geheim Leger en Politiek Gevangene, beiden hebben de concentratiekampen overleefd.
De leerlingen werken in het kader van herinneringseducatie aan projecten rond dit thema.
Campus Pitzemburg herdenkt in het bijzonder alle oud-leerlingen van de school die zich tijdens WO II hebben ingezet voor het herwinnen van de vrijheid en het herstellen van de democratie.
Het is deze boodschap die ze jaarlijks aan hun leerlingen willen doorgeven.
De leerlingen, leerkrachten en directie van Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg heeft de eer en het genoegen u uit te nodigen op deze plechtigheid.

U wordt op school verwacht om 13.45 uur
Na de plechtigheid en bloemenhulde wordt u vriendelijk uitgenodigd voor een kleine receptie.

In samenwerking met het 8 Mei Comité, het Onafhankelijkheidsfront en NCPGR Gewest Mechelen-Lier.
Inschrijven kan door te mailen naar info@BApitzemburg.be of per brief naar BA Campus Pitzemburg, Bruul 129 te Mechelen

Fotoverslag 20-jarig bestaan

Feest!

Het 8 Mei Comité viert dit jaar zijn 20-jarig bestaan.
8 Mei Comité regio Mechelen blaast dit jaar 20 kaarsjes uit en dat willen we niet ongemerkt laten voorbijgaan.

We vieren dit met een schitterend banket en live muziek met Tina Grace op zondag 25 juni 2017 om 12.00 u.
Plaats: salons Van Dijck, F. de Merodestraat 33 te Mechelen.
Gelieve in te schrijven uiterlijk op 15 juni 2017 door storting op rekening BE31 7310 3572 3455 met vermelding aantal personen.
49 euro p/p. (dranken excl.) Warm en koud buffet

8 mei 2017 - VE dag

Op maandag 8 mei herdachten we VE-dag (8 mei 1945: einde van de 2de Wereldoorlog in Europa, de overwinning op het fascisme en de bevrijding van deze nazi- en uitroeïngskampen). De stad Mechelen organiseerde de plechtigheden. Die bestonden uit een drieluik: Bloemenhuldes op de Van Benedenlaan aan het Monument van de Politieke Gevangenen en aan het Monument van de Gesneuvelden op het Sint-Romboutskerkhof, gevolgd door het hijsen van de vaandels met uitvoering van de nationale hymnen op de Grote Markt.
Naast de vertegenwoordigers van het stadsbestuur, de vaandeldragers, verantwoordelijken van de verschillende vaderlandslievende verenigingen en de Koninklijke Harmonie van de Mechelse Politie, waren ook meer dan 150 leerlingen uit de Mechelse scholen aanwezig. De plechtigheid startte met een bloemenhulde aan het Monument van de Politieke Gevangenen op de Van Benedenlaan. Per school legden afgevaardigde leerlingen witte rozen neer aan het monument als teken van respect voor de getroffenen van de wereldoorlog.

Na dit ingetogen moment, stapten de aanwezigen onder muzikale begeleiding van de politieharmonie in optocht doorheen de Hoogstraat naar het Monument der Gesneuvelden aan het Sint-Romboutskerkhof. Ook aan dit monument werd een bloemenhulde gehouden en betuigden de aanwezige leerlingen, naast alle andere aanwezigen, eerbetoon aan de gesneuvelden. Tot slot van de hele plechtigheid, werd op de Grote Markt eer betoond aan de bevrijdende mogendheden door het spelen van de nationale hymnen en het hijsen van de vlaggen.

De aanwezigheid van de vele leerlingen, geeft de herdenking van de Bevrijdingsdag een extra dimensie. Het is tevens een onderdeel van de lessen die in de scholen worden gegeven in het kader van herinneringseducatie.

Hiermee tonen de scholen en leerlingen ook respect aan de vaderlandslievende verenigingen en haar leden, die op deze herdenkingsplechtigheid op hun manier hulde brengen aan de gesneuvelden en getroffenen van het oorlogsgeweld.

Dank aan de directies en leerkrachten van de aanwezige scholen, die de leerlingen de kans gaven om deel te nemen aan deze herdenkingsplechtigheid: basisschool Go Shil!, Vrije Katholieke Basisschool Sint-Pieter, Busleyden Atheneum campus Pitzemburg, campus Caputsteen en campus Botaniek.

Dank ook aan de oud-scouts van de Sint Romboutsparochie voor het dragen van de vaandels, de Koninklijke Harmonie van de Mechelse Politie en het stadsbestuur Mechelen voor de organisatie.

Met dank voor de foto's aan Bob Lams.

Häftling 160275

Het Willemsfonds in samenwerking met het Museum Kazerne Dossin en het 8 Mei Comité regio Mechelen brengt de theatermonoloog Häftling 160275 van Mr. Ronny Vandecandelaere naar Mechelen in het Auditorium "Natan Ramet" van Kazerne Dossin (G. de Stassartstraat 153 te 2800 Mechelen)

"Tobias Schiff was 17 jaar toen hij in 1942 als Antwerpse Jood met zijn familie op transport werd gezet naar Auschwitz. Alles werd hem afgenomen, zelfs zijn naam. Hij werd nummer 160275. Als een van de weinigen, die deze Holocaust overleefd heeft, kwam hij terug zonder vader, zonder moeder, zonder grootouders, zonder ooms of tantes, neven of nichten. Meer dan honderd familieleden werden vermoord."

Deze monoloog brengt het verhaal van Tobias Schiff over deze onbeschrijfbare, haast oninvoelbare gruwel, opdat zijn getuigenis zou blijven bestaan als nagedachtenis aan de doden en als vermaning voor ons allen, mensen van vandaag, dat dit nooit meer mag gebeuren. Het gaat om een authentiek verhaal, waarbij ook authentieke foto's geprojecteerd worden van de personen die in het stuk genoemd worden.

Deuren open om 19:30 uur
Aanvang theatermonoloog 20u00.
Na de uitvoering van het stuk wordt u een hapje en een drankje aangeboden door het Willemsfonds Mechelen.

Toegang €10 per persoon.
Om veiligheidsredenen vragen we om vooraf in te schrijven via WFMechelen@telenet.be
De reservatie is pas definitief na het storten van het gepaste bedrag (€10/persoon) op de rekening van het Willemsfonds afdeling Mechelen: BE19 3631 1755 1512, met vermelding van "Monoloog 15-3-2017, naam en voornamen".
Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt!

Krakau en Auschwitz

Het Willemsfonds afdeling Mechelen organiseert een cultuurreis naar Krakau en naar het vernietigingskamp van Auschwitz, van woensdag 1 maart tot en met zondag 5 maart 2017.
Meer info: mail naar WFMechelen@telenet.be

Koninklijke Muziekkapel van de Mechelse Politie

De Koninklijke Muziekkapel van de Mechelse Politie organiseert op zaterdag 18 februari 2017 een Sing Along Concert in de Stadsschouwburg, Keizerstraat 3 te Mechelen Aanvang: 20 uur
Deuren 19.30 uur
Kaarten: www.politieharmoniemechelen.be/reserveer
Voorverkoop: €12 Kassa €15
La Coupole en St. Omer

Het Willemsfonds organiseert een daguitstap naar La Coupole en St. Omer in Frankrijk.
Ze bezoeken La Coupole, een lanceerinstallatie van Duitse V-wapens in de tweede wereldoorlog en het stad St. Omer.
Het aantal plaatsen in beperkt.
Meer info: via mail naar WFMechelen@telenet.be

Groep Herinnering - Groupe Mémoire

Groep Herinnering - Groupe Mémoire organiseert een lezing "Het Verleden kom je tegen in de toekomst" door Harry De Neve.
De lezing gaat over de tribulaties van een groep scholieren tijdens de bezettingsperiode 1940-1945. Inleiding door P.P. Baeten
AP Artesis Plantijn hogeschool Campus Meistraat - Meisstraat 5 te 2000 Antwerpen.Graag uw deelname bevestigen voor 8 februari 2017 via e-mail naar myriam_baeten@telenet.be